vrijdag 31 december 2021

Opkoopbescherming en beleggen in recreatiewoningen

 Opkoopbescherming

Steeds meer mensen hebben moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning in Nederland. Dit komt o.a. doordat bijna 8,5% van de woningen in Nederland in het bezit is van vastgoedbeleggers. In de vier grote steden werd de laatste jaren een kwart van de te koop aangeboden woningen door beleggers aangekocht (bron advocatie.nl). De overheid wil het opkopen van particuliere koopwoningen door beleggers minderen en hebben daarom de opkoopbescherming in het leven geroepen. 

Wat is opkoopbescherming?

Om woningzoekenden meer kans te geven op een betaalbare koopwoning, kan een gemeente er voor kiezen een opkoopbescherming in te voeren. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat huizen niet zomaar kunnen worden opgekocht voor de verhuur. Op die manier blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. Het doel is om de opkoopbescherming per 1 januari 2022 in werking te laten treden.

Het gevolg van de opkoopbescherming is dat beleggers in de aangewezen buurten niet zomaar een woning kunnen verhuren. Dit maakt het voor beleggers aanzienlijk lastiger om te investeren op de reguliere woningmarkt. Beleggen in recreatiewoningen valt niet onder deze regeling. Is dit het moment om over te stappen naar recreatief vastgoed?

Bron en hele artikel: Topparken